ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Want to loss weight eat one from these 7 food

  રાત્રે ખાઓ આ 7માંથી કોઇ 1 ફૂડ, ફટાફટ ઉતરવા લાગશે વજન

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 21, 2018, 03:05 PM IST

  ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને ડિનરમાં લઇએ તો વજન ઉતારવામાં મદદ મળે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા ચઢ્ઢા એવા 7 ફૂડ્સ અંગે જણાવી રહ્યાં છે, જેને જો આપણે ડિનરમાં લઇએ તો તેનાથી આપણને વજન ઉતારવામાં મદદ મળે છે. આ દરેક ફૂડ લો કેલરી ફૂડ છે. આ દરેકમાં 200 કેલરીથી વધારે નથી. ડો. અમિતા કહે છે કે રાત્રે ક્યારેય પણ હેવી મીલ લેવું જોઇએ નહીં. આ સાતમાંથી કોઇ એક ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે સાથે પેટ પણ ઠીક રહે છે. આ ફૂડ્સને જો સતત ખાવામાં ખાવામાં આવે તો વજન વધવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો આ સાત ફૂડ્સ અંગે.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Want to loss weight eat one from these 7 food
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top