ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Try 3 diet and health Tips to get 6 pack Abs for men

  પુરૂષોએ ટ્રાય કરવા જેવી છે આ 3 ટિપ્સ, મળશે 6 પેક એબ્સ સાથે Perfect Body

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 03, 2018, 05:52 PM IST

  આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે
  • બોડી ટોન્ડ કરવાની 3 ટિપ્સ
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બોડી ટોન્ડ કરવાની 3 ટિપ્સ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • અખરોટ
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અખરોટ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • કેવી રીતે ખાવા?
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેવી રીતે ખાવા?

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • ધ્યાન રાખવું
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ધ્યાન રાખવું

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • સોયાબીન
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સોયાબીન

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • કેવી રીતે ખાવા?
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેવી રીતે ખાવા?

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • ધ્યાન રાખવું
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ધ્યાન રાખવું

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • દૂધ
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દૂધ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • કેવી રીતે પીવું?
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કેવી રીતે પીવું?

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  • ધ્યાન રાખવું
   +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ધ્યાન રાખવું

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: આજકાલ પુરૂષોમાં ટોન્ડ બૉડી મેળવવાનો ક્રેઝ બહુ વધતો જાય છે. આ માટે તેઓ બહુ મહેનત પણ કરતા હોય છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ ટોન્ડ બૉડી મેળવવાની સિમ્પલ ટિપ્સ. જેનાથી બૉડીના મસલ્સ પણ મજબૂત થશે. ઉપરાંત આ ટિપ્સ તમને મદદ કરશે સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવામાં પણ. મેન્સ હેલ્થ કેર, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડૉ. રિતિકા સામદાર ટોન્ડ બૉડી માટે પુરૂષોને રોજ 3 ટિપ્સ ફોલો કરવાની સલાહ આપે છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો સિક્સ પેક એબ્સ મેળવવા પુરૂષોએ કઈ ટિપ્સ ફોલો કરવી જોઇએ....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Try 3 diet and health Tips to get 6 pack Abs for men
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `