ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Top 10 Health Benefits of Eating Eggs in daily diet

  રોજ ભૂલ્યા વિના 2 ઈંડા ખાઈ લેશો, જ્યારે જાણશો તેના આ 10 ગજબના ફાયદાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 17, 2018, 06:02 PM IST

  જે વ્યક્તિ રોજ 2 ઈંડા ખાય છે તેના શરીર પર આ 10 અસર થાય છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ઈંડા ખાવાનું ચલણ ખૂબ જ વધ્યું છે. પણ મોટાભાગના લોકોને ઓમલેટ ખાવું વધુ પસંદ હોય છે. પણ જો તમે ઓમલેટની જગ્યાએ રોજ બાફેલું ઈંડુ ખાઓ તો તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારી રહે છે. એમાંય રોજ સવારે નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી ઘણાં ફાયદા મળે છે. દિલ્હીની ડાયટિશિયન રેખા પાલ શાહ મુજબ એક હેલ્ધી વ્યક્તિએ એક દિવસમાં 2 ઈંડા ખાવા ફાયદાકારક છે. જે લોકો વજન ઓછું કરવા માગે છે તેમણે યોક વિનાના એગ ખાવા જોઈએ. તો આજે જાણી લો રોજ 2 ઈંડા ખાવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે.


   આગળ વાંચો રોજ ઈંડા ખાઈ લેવાથી શરીર અને હેલ્થ પર કેવી અસર થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Top 10 Health Benefits of Eating Eggs in daily diet
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `