ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» હાર્ટ એટેકમાં સાવધાની | tips to survivor heart attack

  હાર્ટ એટેકમાં દર્દીનો જીવ બચાવવા રાખો આ સાવધાની

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 12, 2018, 03:45 PM IST

  હાર્ટ એટેક આવેલા દર્દીનો જીવ બચાવવા રાખો આ વાતોનું ધ્યાન
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાર્ટ રોગોનું પ્રમાણ અગાઉ કરતાં ખૂબ વધ્યું છે. હાર્ટ એટેક આવવાથી પળવારમાં વ્યક્તિ જીવ ગુમાવી દે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તે સમયે કેટલીક સાવધાની રાખવામાં આવે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે. આ અંગે બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કૌલ કહે છે કે, હાર્ટ એટેકની સ્થિતિમાં દર્દીને જેટલી ઝડપથી મેડિકલ સારવાર મળે તેટલું સારું છે. આવી સમસ્યામાં પેશન્ટને સૌથી પહેલાં નજીકના હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની તૈયારી કરવી. આ સિવાય જ્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યાં સુધી અહીં જણાવેલી વાતોનું ધ્યાન રાખવું. જેથી દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય.

   આગળ વાંચો હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: હાર્ટ એટેકમાં સાવધાની | tips to survivor heart attack
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `