ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» These 8 things can Cause Of Obesity

  આ 8 કારણોથી શરીરમાં ધીરે-ધીરે ભેગી થાય છે ચરબી અને વજન વધવા લાગે છે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 23, 2018, 03:06 PM IST

  આવા 8 કારણો અને બેદરકારીથી શરીર ઝડપથી ફૂલીને દડા જેવું થઈ જાય છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે વજન વધવા પાછળ ઓવરઈટિંગ, વધુ સ્વીટ્સ ખાવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. પણ બોમ્બે હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ડો. અભય જૈન કહે છે કે વજન વધવા પાછળ સાઈકોલોજિકલ કારણો પણ જવાબદાર હોય છે.


   ડો. અભય જૈન મુજબ વિદેશોમાં વજનને કાબૂ કરવા માટે સાઈકોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. ઘણાં લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે તેઓ કોઈ સાઈકોલોજિકલ અથવા મેડિકલ પ્રોબ્લેમને કારણે ઓવરઈટિંગ કરે છે અથવા આ પ્રોબ્લેમને કારણે તે લોકોમાં હોર્મોનલ ચેન્જિસ આવે છે અને વેટ ગેન થાય છે. તો આજ તમે પણ જાણો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.


   આગળ વાંચો વજન વધવા પાછળ જવાબદાર 8 કારણો વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These 8 things can Cause Of Obesity
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `