ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» These 7 things are bad for Your Skin, do not apply

  મહિલા હોય કે પુરૂષ, ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ આ 7 વસ્તુઓ, જાણો નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 22, 2018, 07:08 PM IST

  સાવધાન થઈ જજો, ભૂલથી પણ ચહેરા પર આ 7 વસ્તુઓ ન લગાવતાં, જાણો કેમ
  • આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઘણીવાર ચહેરા પર જાત-જાતની વસ્તુઓ લગાવવાથી તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તેને સ્કિન પર લગાવવાથી ફાયદાની જગ્યાએ ઘણીવાર નુકસાન પણ થાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યાં છે એવી 7 વસ્તુઓ વિશે જેને ચહેરા પર વારંવાર લગાવવાથી સ્કિન ખરાબ થઈ જાય છે અને લુક બગડી શકે છે.


   કેવા સાઈડ ઈફેક્ટ્સ થઈ શકે છે?


   દરેક વસ્તુનું પીએચ લેવલ આપણી સ્કિનની અનુરૂપ નથી હોતું. જેથી જે સ્કિન માટે યોગ્ય નથી તેને લગાવવાથી સ્કિન ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓ લગાવવાથી ચહેરાની સ્કિન ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી કોઈપણ વસ્તુઓ ચહેરા પર લગાવતાં પહેલાં સ્પેશિયાલિસ્ટની સલાહ લઈ લેવી જોઈએ.


   ચહેરા પર શું લગાવવાથી ફાયદો થાય છે?


   - હળદર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.
   - કાચું દૂધ લગાવવાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થાય છે.
   - ચહેરા પર ચણાનો લોટ લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે.
   - એલોવેરા જેલ લગાવવાથી સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.


   આગળ વાંચો કઈ 7 વસ્તુઓ ભૂલથી પણ ચહેરા પર ન લગાવવી જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These 7 things are bad for Your Skin, do not apply
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `