ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» These 11 things Are very harmful for men

  રોજ ધોયા વિના 1 જ નાઈટનો લેંઘો પહેરો છો? તો બોડીના આ પાર્ટને થશે નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 16, 2018, 06:13 PM IST

  પુરૂષોને આંખોમાં નબળાઈ, બોડીમાં દુખાવો, સ્પર્મ કાઉન્ટ ઘટવાની પ્રોબ્લેમ થશે, જો આ 11 વસ્તુઓ વાપરશો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોના હીલવાળા શુઝથી લઈને ટાઈટ જીન્સ સુધી ઘણાં એવી ફેશનેબલ વસ્તુઓ છે જે જોવામાં તો સારી લાગે છે પણ લાંબા સમય સુધી આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પુરૂષોની હેલ્થ માટે ખતરો પેદા કરી શકે છે. બ્રિટિશ જર્નલ ઓફ ઓપ્થેલ્મોલોજીકીની સ્ટડી મુજબ ખોટી ફેશનથી સ્કિન પર રેશિઝ આવવાથી લઈ સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જેથી મોડર્ન ફેશન અપનાવતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચારો કે તેની તમારી હેલ્થ પર કેવી અસર પડશે. જર્નલ ફિઝિશિયન ડો. સંદિપ સિંહે જણાવેલાં પુરૂષો માટે કેટલાક એવા ફેશનેબલ આઈટમ્સ વિશે જણાવીશું, જેનાથી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો તેનાથી દૂર રહેવું.


   આગળ વાંચો 11 એવી વસ્તુઓ વિશે જે પુરૂષોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These 11 things Are very harmful for men
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `