ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» These 10 Foods That Are worst For Your Skin

  આ 10 ફૂડ ખાશો તો નાની ઉંમરમાં સ્કિન પર થશે કરચલીઓ અને સ્કિન થશે ખરાબ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 30, 2018, 04:30 PM IST

  સ્કિન માટે બહુ જ ખરાબ છે આ 10 ફૂડ્સ, જાણો ખાવાથી કઈ સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકલ સ્કિન સંબંધી સમસ્યાઓ ખૂબ જ વધી રહી છે. જેની પાછળનું એક અગત્યનું કારણ છે ખાનપાનની ખોટી આદતો. જી હાં, જો તમે તમારી સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવા માગો છો તો તમારી ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. માત્ર હેલ્ધી ડાયટ લેવાથી જ સ્કિન સારી રહે છે એવું નથી. હેલ્ધી સ્કિન માટે કેટલીક વસ્તુઓને અવોઈડ કરવી પણ જરૂરી છે. જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવામાં આવે તો સ્કિન સંબંધી પરેશાનીઓથી હમેશાં માટે બચી શકાય છે. કેટલાક ફૂ઼ડ્સ એવા હોય છે જે સ્કિનને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે જાણી લો એવા 10 ફૂડ્સ વિશે જે સ્કિનના છે દુશ્મન.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે નુકસાનકારક એવા ફૂડ્સ વિશે, જે અવોઈડ કરવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These 10 Foods That Are worst For Your Skin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `