ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Health Benefits Of Sleeping With A Garlic Clove Under The Pillow

  ઓશીકા નીચે રાખો આ 1 વસ્તુ, હાર્ટ પ્રોબ્લેમથી સ્કિન ડિસીઝ સુધી મળશે ફાયદો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 27, 2018, 04:01 PM IST

  જો લસણને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે લસણને ભોજનનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જો તેને રાતના સૂતી વખતે ઓશીકા નીચે રાખવામાં આવે તો તેનાથી અનેક પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

   નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જયપુરના આયુર્વેદક એક્સપર્ટ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવે છે કે લસણમાં રહેલા વોલેટાઇલ ઓઇલની ગંધ નાકના રસ્તે બોડીમાં જાય છે જે હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. લસણમાં એલિસિન હોય છે જે એન્ટિવાયરલ, એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિઓક્સીડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. લસણની આ પ્રોપર્ટી ખાસ કરીને વાયરલ ફીવરથી બચાવે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓને ઠીક કરવામાં ફાયદાકારક છે. ડો. પારિક જણાવી રહ્યા છે લસણની કળીને ઓશીકા નીચે રાખીને સૂવાના 5 મોટા ફાયદા.

   આગળ જાણો ઓશીકા નીચે લસણની કળી રાખીને સૂવાથી થતા ફાયદા...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Health Benefits Of Sleeping With A Garlic Clove Under The Pillow
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top