ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Simple Tips to Lose Belly Fat Besides Training and Diet

  માત્ર 1 વીકમાં દડા જેવું પેટ થઈ જશે એકદમ સપાટ, જો કરશો આ 10 ઉપાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 17, 2018, 12:46 PM IST

  કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કમરની આજુબાજુ જમા થયેલી ચરબી કોઈને પણ સારી નથી લાગતી. આજે પાતળી કમર અને ટોન પેટ દરેક યુવક-યુવતીઓનું સપનું બની ચૂક્યું છે. તેના માટે તેઓ જાત-જાતના ઉપાય પણ કરતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ફેટ કમરમાં જમા થાય છે. તેની આજુબાજુ નીકળેલા ટાયર ખરાબ લાગે છે અને સરળતાથી ઘટતા પણ નથી. આજે અમે તમને કેટલાક એવા ઉપાય જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને અપનાવીને તમે તમારા કમરની ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકો છો.

   કમરની ચરબી દૂર કરવા માટે તમારે કોઈ ડાયટિંગ કરવાની જરૂરી નથી. જરૂર છે તો માત્ર તમારા ખાનપાનમાં થોડા ફેરફાર કરવાની. આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર જણાવી રહ્યા છીએ જેને તમે તમારી રોજિંદી લાઇફમાં સામેલ કરી કમરની ચરબીને દૂર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કમરની ચરબી ઘટાડવા માટે કેવા અને ક્યા ફેરફાર કરવાની જરૂર છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Simple Tips to Lose Belly Fat Besides Training and Diet
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top