ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Side-effects: Never eat these foods with milk

  ચેતજોઃ દૂધ પીવો ત્યારે ભૂલથી પણ ન ખાતાં આ 9 વસ્તુઓ, થશે ગંભીર આડઅસર

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 17, 2018, 05:06 PM IST

  દૂધની સાથે, પહેલાં કે પછી ભૂલથી પણ ન ખાતાં આ 9 આહાર, હેલ્થને થશે નુકસાન
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દૂધ આપણાં સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ગુણકારી માનવામાં આવે છે, સાથે જ તેને સંપૂર્ણ આહાર પણ કહેવાય છે. પણ કેટલાક લોકો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં એવી વસ્તુઓ ખાતાં હોય છે જેથી હેલ્થને નુકસાન થાય છે અને દૂધના ફાયદા મળતાં નથી. આયુર્વેદમાં આ પ્રકારના આહારને વિરૂદ્ધ આહાર કહેવાય છે. જેથી જીવા આયુર્વેદ, નવી દિલ્હીના ડાયરેક્ટર ડો. પ્રતાપ ચૌહાણે જણાવ્યું છે કે દૂધની સાથે કયા આહાર ન લેવા જોઈએ. તો તમે પણ જાણી લો અને બીમારીઓથી બચો.

   આગળ વાંચો દૂધની સાથે, પછી કે પહેલાં કેવા આહાર ન લેવા જોઈએ.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Side-effects: Never eat these foods with milk
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top