ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Things That Increase Your Chances of Having Twins

  શું છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી? જાણો કેવી રીતે જન્મે છે ટ્વિન્સ કે ટ્રિપલેટ્સ બાળકો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 11:58 AM IST

  કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે.
  • એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • વિટ્રો ફર્ટિલાઇજેશન અથવા ફર્ટિલિટી ડ્રગ લેવાના કારણે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સીની શક્યતા વધી જાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   વિટ્રો ફર્ટિલાઇજેશન અથવા ફર્ટિલિટી ડ્રગ લેવાના કારણે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સીની શક્યતા વધી જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • ફર્ટિલિટી ડ્રગથી બોડીમાં વધુ એગ બનવા લાગે છે. વિટ્રો ફર્ટિલાઇજેશનમાં ડોક્ટર યૂટ્રસમાં એકથી વધુ ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ રાખે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ફર્ટિલિટી ડ્રગથી બોડીમાં વધુ એગ બનવા લાગે છે. વિટ્રો ફર્ટિલાઇજેશનમાં ડોક્ટર યૂટ્રસમાં એકથી વધુ ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ રાખે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી ટ્વિન્સ હોય તો મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સીની શક્યતા વધી જાય છે. તેને ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ કહેવાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી ટ્વિન્સ હોય તો મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સીની શક્યતા વધી જાય છે. તેને ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ કહેવાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • મહિલાઓ એગ પ્રોડ્યૂસર હોય છે એટલે તેમના પરિવારની માતા અથવા બહેનોના જીન્સ તેમનામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મહિલાઓ એગ પ્રોડ્યૂસર હોય છે એટલે તેમના પરિવારની માતા અથવા બહેનોના જીન્સ તેમનામાં ટ્રાન્સફર થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • નોનવેજ અને હાઇ ફેટ ડાયટ લેવાવાળી, જાડી મહિલાઓને મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતાઓ વધુ હોય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નોનવેજ અને હાઇ ફેટ ડાયટ લેવાવાળી, જાડી મહિલાઓને મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતાઓ વધુ હોય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • હાઇ ફેટ ડાયટ લેવાવાળી મહિલાઓમાં હોર્મોનલ ચેન્જેસના કારણે આવું થઈ શકે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાઇ ફેટ ડાયટ લેવાવાળી મહિલાઓમાં હોર્મોનલ ચેન્જેસના કારણે આવું થઈ શકે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • 30થી 40 વર્ષની ઉંમરમાં ગર્ભધારણ કરનારી મહિલાઓમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   30થી 40 વર્ષની ઉંમરમાં ગર્ભધારણ કરનારી મહિલાઓમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • ડોક્ટર્સ મુજબ વધતી ઉંમરમાં ઓવરીના ફંક્શન ચેન્જ થાય છે અને એગ ઈવોલ્યૂશન વધી જાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડોક્ટર્સ મુજબ વધતી ઉંમરમાં ઓવરીના ફંક્શન ચેન્જ થાય છે અને એગ ઈવોલ્યૂશન વધી જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • જેમને પહેલા ટ્વિન્સ અથવા વધુ બાળક છે એવી મહિલાઓમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતા વધી જાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જેમને પહેલા ટ્વિન્સ અથવા વધુ બાળક છે એવી મહિલાઓમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી થવાની શક્યતા વધી જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • મહિલાઓમાં એગ પ્રોડ્યૂસ કરવાની ક્ષમતા ખૂબ સારી હોવાના કારણે આવું થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મહિલાઓમાં એગ પ્રોડ્યૂસ કરવાની ક્ષમતા ખૂબ સારી હોવાના કારણે આવું થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • દુનિયામાં અન્ય જગ્યાઓની સરખામણીમાં વેસ્ટ આફ્રિકન કંટ્રીઝમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી વધુ થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   દુનિયામાં અન્ય જગ્યાઓની સરખામણીમાં વેસ્ટ આફ્રિકન કંટ્રીઝમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી વધુ થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  • તેની પાછળ આ વિસ્તારના ક્લાઇમેટ અને ફૂડ હેબિટ્સને જવાબદાર માનવામાં આવે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તેની પાછળ આ વિસ્તારના ક્લાઇમેટ અને ફૂડ હેબિટ્સને જવાબદાર માનવામાં આવે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાક લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આખરે કેમ અમુક મહિલાઓને ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકો એક સાથે થાય છે અથવા પછી કોઈ મહિલા એક વખતથી વધુ ટ્વિન્સ અથવા ત્રણ બાળકોની માતા બની જાય છે?

   શું કહે છે એક્સપર્ટ?

   ઈન્ડિયન ફર્ટિલિટી સોસાઇટીના ચેપ્ટર હેડ ડો. રણધીર સિંહ જણાવે છે કે એક કરતા વધુ બાળકોને જન્મ આપવાની ઘટના રેર નથી. આ પ્રકારની ઘટનાને મેડિકલ ટર્મમાં મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી કહેવામાં આવે છે.

   શું હોય છે મલ્ટિપલ પ્રેગ્નન્સી?

   તેનો અર્થ છે કે કોઈ મહિલાના ગર્ભમાં બે અથવા વધુ બાળક છે. આ બાળક એક જ એગ અથવા અલગ-અલગ એગથી થઈ શકે છે. એક જ એગથી જન્મેલા બાળકને આઇડેન્ટિકલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે એક એગ એક સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. તેના પછી ફર્ટિલાઇઝ્ડ એગ બે અથવા વધુ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. અલગ-અલગ એગથી જન્મેલા બાળકો ફ્રેટરનલ કહેવાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે બે અથવા વધુ એગ અલગ-અલગ સ્પર્મથી ફર્ટિલાઇઝ થાય છે. જો મહિલાના પરિવારમાં પહેલાથી જ ફ્રેટરનલ ટ્વિન્સ છે તો તેની શક્યતા વધી જાય છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આખરે શા માટે કેટલીક મહિલાઓ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપે છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Things That Increase Your Chances of Having Twins
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `