ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Reasons and symptoms of Uterine Fibroid in woman

  મહિલાઓના ગર્ભાશયમાં થતી આ ગાંઠ શું છે અને કેમ થાય છે, જાણો તેના 7 સંકેતો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 26, 2018, 11:41 AM IST

  મહિલાઓને થતી આ ગાંઠ 99% કેન્સરની નથી હોતી, પણ તેના આ સંકેતો જાણી લો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોટાભાગની મહિલાઓને 35થી 50ની ઉંમરમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. તેની પાછળ અનેક કારણો હોઈ શકે છે. જે પણ મહિલાને આ બીમારી થાય છે તેને અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉ. નીરજા પૌરાણિક જણાવે છે ફાઈબ્રોઈડ મહિલાના ગર્ભાશયમાં થતી ગાંઠ છે. આ ગાંઠની સાઈઝ મગફળીના દાણા જેટલી નાની પણ હોઈ શકે છે.


   99% કેન્સરનો ખતરો નથી હોતો


   ફાઈબ્રોઈડની બીમારી તેમ થાય છે તેનો સ્પષ્ટ કારણ હજી ખબર પડી નથી પણ કેટલીક વાતો ફાઈબ્રોઈડની ગાંઠ થવા સાથે સંબંધ રાખે છે જેમ કે- હોર્મોનલ ચેન્જિસ અથવા જિનેટિક. મહિલાઓમાં ફાઈબ્રોઈડની પ્રોબ્લેમ બહુ કોમન છે. મોટાભાગની 35થી 50ની ઉંમરની મહિલાઓમાં આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. 99% આ ગાંઠ કેન્સર વિનાની હોય છે. જેથી ડરવાની જરૂર હોતી નથી. તો આજે તમે જાણી લો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે.


   આગળ વાંચો શું છે ફાઈબ્રોઈડ અને કેમ થાય છે આ પ્રોબ્લેમ અને તેના સંકેતો વિશે

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Reasons and symptoms of Uterine Fibroid in woman
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top