ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» મહિલાઓમાં વધી રહી છે વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જની સમસ્યા, આ 7 ઉપાયથી કરો દૂર । Remedies for Vaginal Discharge known as Leukorrhea

  માત્ર મહિલાઓને જ સતાવે છે આ સમસ્યા, બચવા કરો 7માંથી કોઈ 1 ઉપાય

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 26, 2018, 06:12 PM IST

  લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લ્યૂકોરિયા એટલે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ મહિલાઓની એક સામાન્ય સમસ્યા છે. આજકાલ બધા એજ ગ્રુપની મહિલાઓ આ સમસ્યાથી પીડિત છે. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિશનર અને એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની જણાવે છે કે વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જની પ્રોબ્લેમને સાફ-સફાઈ રાખવા, હેલ્ધી ડાયટ અને કેટલાક આયુર્વેદિક નુસખા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

   અહીં ડો. મુલ્તાની આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાય જણાવી રહ્યા છે, જેને મહિલાઓ સરળતાથી ઘરે કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ ઉપાયો વિશે.

   આગળ જાણો, આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાય...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: મહિલાઓમાં વધી રહી છે વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જની સમસ્યા, આ 7 ઉપાયથી કરો દૂર । Remedies for Vaginal Discharge known as Leukorrhea
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `