ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Remember these things in mind while giving paracetamol to children

  બાળકોને આડેધડ પેરાસિટામોલ આપતા પહેલા જાણી લો આ 8 અતિજરૂરી વાતો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 24, 2018, 04:18 PM IST

  પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે.
  • જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો તમે માંદગીમાં બાળકને પેરાસિટામોલ આપી રહ્યા છો તો તેને 10mg/kgના હિસાબે આપો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો તમે માંદગીમાં બાળકને પેરાસિટામોલ આપી રહ્યા છો તો તેને 10mg/kgના હિસાબે આપો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો બાળકની ઉંમર 3 મહિનાથી ઓછી છે તો તેને ડોક્ટરની સલાહ વિના પેરાસિટામોલ ન આપો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો બાળકની ઉંમર 3 મહિનાથી ઓછી છે તો તેને ડોક્ટરની સલાહ વિના પેરાસિટામોલ ન આપો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો બાળકની બોડીનું ટેમ્પ્રેચર 100 ડિગ્રી ફેરનહીટથી ઓછું છે તો પેરાસિટામોલ અવોઇડ કરો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો બાળકની બોડીનું ટેમ્પ્રેચર 100 ડિગ્રી ફેરનહીટથી ઓછું છે તો પેરાસિટામોલ અવોઇડ કરો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો તમે બાળકને પહેલાથી જ કોઈ અન્ય દવાઓ ખવડાવી રહ્યા છો તો પેરાસિટામોલનો ડોઝ ન આપો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો તમે બાળકને પહેલાથી જ કોઈ અન્ય દવાઓ ખવડાવી રહ્યા છો તો પેરાસિટામોલનો ડોઝ ન આપો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો બાળકને પેરાસિટામોલ આપ્યાં પછી ઇરિટેશન થાય છે તો તેને પેરાસિટામોલ ન આપો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો બાળકને પેરાસિટામોલ આપ્યાં પછી ઇરિટેશન થાય છે તો તેને પેરાસિટામોલ ન આપો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો બાળકને લીવર સંબંધી કોઈ બીમારી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈને જ પેરાસિટામોલ આપવી.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો બાળકને લીવર સંબંધી કોઈ બીમારી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈને જ પેરાસિટામોલ આપવી.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • બાળકને 4થી 5 કલાક પહેલા પેરાસિટામોલનો બીજો ડોઝ ન આપો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બાળકને 4થી 5 કલાક પહેલા પેરાસિટામોલનો બીજો ડોઝ ન આપો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  • જો બાળકને પેરાસિટામોલની યોગ્ય માત્રા આપ્યાં પછી પણ તબિયત સારી ન થતી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   જો બાળકને પેરાસિટામોલની યોગ્ય માત્રા આપ્યાં પછી પણ તબિયત સારી ન થતી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેરાસિટામોલને સુરક્ષિત દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેને બાળકોને આપતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જરૂરી હોય છે. જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે અથવા તેનો ઓવર ડોઝ આપવામાં આવે તો બાળક પર તેની નેગેટિવ ઈફેક્ટ પણ પડી શકે છે. ચાઇલ્ડ એન્ડ ન્યૂબોર્ન સ્પેશિયલિસ્ટ ડો. મુકુલ તિવારી જણાવી રહ્યા છે આવી જ 8 વાતો જે બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો બાળકોને પેરાસિટામોલ આપતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Remember these things in mind while giving paracetamol to children
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `