ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Never eat these 8 foods When You are on Your Period

  પીરિયડ્સમાં આ 8 ફૂડ્સ ખાવાથી પેટ ફૂલવું, અપચો, યૂરિન પ્રોબ્લેમ થાય છે, ન ખાતાં

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 05, 2018, 02:21 PM IST

  યૂરિન પ્રોબ્લેમ, પેટ ફૂલવું, ગેસ, અપચો, પેટ અને કમરમાં દુખાવા જેવી પ્રોબ્લેમ્સ વધશે જો પીરિયડ્સમાં આ 8 ફૂડ્સ ખાશો
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અનિયમિત લાઈફસ્ટાઈલ અને બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પીરિયડ્સ સંબંધી પ્રોબ્લેમ્સ મહિલાઓમાં વધી શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. પ્રિયંકા ચૌહાણ કહે છે આ દરમ્યાન ઘણાં એવા ફૂડ હોય છે જે ભૂલથી પણ ન ખાવા જોઈએ. બોડીમાં નબળાઈ અને વધુ સ્ટ્રેસ લેવાને કારણે પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ સિવાય વજન ઘટવું કે વધવું, દવાઓ વધુ ખાવી, બેલેન્સ ડાયટ ન લેવાથી પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. ઘણીવાર હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડવાથી અને થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમ થવા પર પણ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધે છે.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન કયા 8 ફૂડ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Never eat these 8 foods When You are on Your Period
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `