ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Never eat these 6 Foods That Cause Dark Complexion

  તમારો ચહેરો ધીરે-ધીરે કાળો પડતો જશે જો ખાશો આ 6 ફૂડ, બચવા કરો 5 ઉપાય

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 21, 2018, 05:31 PM IST

  ધ્યાન રાખજોઃ આ 6 ફૂ઼ડ ખાવાથી સ્કિન થઈ જાય છે કાળી, ગોરા થવા કરો 5 ઉપાય
  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક ફૂડ વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી સ્કિનનો રંગ કાળો થતો જાય છે. આ ફૂડ્સથી બ્લડ વેસલ્સ સંકોચાય છે જેના કારણે સ્કિન સેલ્સ પણ ખરાબ અસર પડે છે અને સ્કિન ડાર્ક થવા લાગે છે. જેથી ફેરનેસ જાળવી રાખવા માટે ડાયટિશિયન ડો. સ્વર્ણા જણાવી રહ્યાં છે સ્કિન માટે ખરાબ 6 ફૂડ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ઉપાય વિશે.


   આગળ વાંચો સ્કિન માટે ખરાબ કયા 6 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ અને સ્કિન માટે બેસ્ટ 5 ફૂડ્સ વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Never eat these 6 Foods That Cause Dark Complexion
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top