ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Never eat these 10 foods before you exercise

  એક્સરસાઈઝ કરતાં પહેલાં ક્યારેય આ 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ, જાણો શું થશે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 26, 2018, 05:03 PM IST

  તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે આ 10 ફૂડ, કસરત કરતાં પહેલાં ન ખાતાં
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વજન ઓછું કરવાની ઈચ્છા રાખતાં લોકોને ઘણી બધી નાની બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. વજન ઉતારવા માટે જો તમે રોજ કસરત કરો છો તો કસરત પહેલાં તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું જોઈએ ખબર હોવી જોઈએ. કેટલાક ખોરાક વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલાક ખોરાક એવા પણ હોય છે જેને કસરત પહેલાં ખાવામાં આવે તો તેની વિપરિત અસર થઈ શકે છે અને તે તમારા વેટ લોસ પ્લાનિંગને બગાડી શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 ફૂડ વિશે જણાવીશું જે એનર્જી તો આપે છે પરંતુ કસરત પહેલાં આ ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ કરતાં લોકોએ તે પહેલાં કયા ફૂડ ન ખાવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Never eat these 10 foods before you exercise
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `