ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Must know Benefits Of Drinking Warm Water in morning

  રોગોથી બચાવી દવાનું કામ કરે છે નવશેકું પાણી, રોજ સવારે 1 ગ્લાસ પીવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Feb 03, 2018, 11:00 AM IST

  રોજ સવારે ઉઠીને 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી પી લો, શરીર પર થશે આ 9 ગજબની અસર
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હેલ્ધી રહેવા માટે ડોક્ટર્સ અને એક્સપર્ટ વધુને વધુ પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ જો પાણી નવશેકું કરીને પીવામાં આવે તો તેના ફાયદા વધી જાય છે. આમ તો નવશેકું પાણી જેટલું વધારે પી શકો એટલું સારું છે. પરંતુ જો આખો દિવસ નવશેકું પાણી ન પી શકતા હો તો સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી તો પીવું જ જોઈએ. નવશેકું પાણી ઘણી સમસ્યાઓમાં દવાનું કામ કરે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્યને બહુ જ ફાયદા મળશે છે. જેથી આજે અમે રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના બેનિફિટ્સ જણાવીશું.

   આગળ વાંચો રોજ એક ગ્લાસ નવશેકું પાણી પીવાના જબરદસ્ત ફાયદાઓ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Must know Benefits Of Drinking Warm Water in morning
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `