ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know 10 Signs & symptoms of liver disease

  લીવરના રોગ થવાનો સંકેત આપે છે શરીરની આ 10 તકલીફો, ન કરતાં બેદરકારી

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 03, 2018, 03:41 PM IST

  પેટ ફૂલવું, ભૂખ ન લાગવી, પગમાં સોજા સહિત આ 10 તકલીફો થાય તો સમજો લીવરમાં છે ખરાબી
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ લીવર આપણા શરીરના મુખ્ય અંગોમાંનું એક અંગ છે. જો તમારું લીવર યોગ્ય રીતે કામ નથી કરી રહ્યું તો સમજી લો કે તમારું સ્વાસ્થ્ય ધીરે-ધીરે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. લોકોને એવું લાગે છે કે માત્ર દારૂ પીવાથી જ લીવરને નુકસાન થાય છે પરંતુ એવું વિચારવું ખોટું છે કારણ કે કેટલીક એવી આદતો અને વસ્તુઓ છે જેના કારણે લીવરને ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. આપણા શરીરમાં લીવરનું કામ ટોક્સિન્સને શરીરમાંથી બહાર નીકાળવાનું છે. લીવર સંબંધી કોઈ તકલીફ થાય તો ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને એવા 10 સંકેત વિશે જણાવીશ, જે તમને હોય તો સમજો કે તમને લીવર સંબંધી તકલીફ હોઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો લીવરમાં તકલીફ હોવાના 10 સંકેત.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know 10 Signs & symptoms of liver disease
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `