ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Myrobalan is source of Vitamin C and helpful in 10 things

  નાની હરડેના છે આ 10 મોટા ફાયદા, રોજ ખાવાથી બીમારી રહેશે દૂર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 01, 2018, 11:06 AM IST

  હરડેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આયુર્વેદ સાથે જોડાયલી ચરક આચારસંહિતામાં કેટલીક જડી બુટ્ટીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. જે ઓષધિઓ સામાન્ય રીતે કામ કરે છે તેમાંની એક છે હરડે. તેને અંગ્રેજીમાં ચેબુલિસ મિરબોલાનના નામે ઓળખવામાં આવે છે. હરડે વિટામિન સી અને ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. તેનાથી અનેક હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો નાની હરડેના મોટા ફાયદા જે હેલ્થને સ્વસ્થ રાખે છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Myrobalan is source of Vitamin C and helpful in 10 things
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `