ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને ઘટાડવાનું કામ કરશે આ 10 ફૂડ, ડાયટમાં કરજો સામેલ । 10 foods that lower cholesterol

  હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને ઘટાડવાનું કામ કરશે આ 10 ફૂડ, ડાયટમાં કરજો સામેલ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 05, 2018, 08:17 PM IST

  કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા).
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ રીંગણમાં ક્લોરોજેનિક નામનું એસિડ હોય છે, જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ સામે લડવાની તાકાત હોય છે. તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરો. કોલેસ્ટ્રોલ બે પ્રકારના હોય છે, સારા અને ખરાબ એટલે કે એલડીએલ (ખરાબ) અને એચડીએલ (સારા). આ એક પ્રકારનું ફેટ હોય છે જે લીવરમાં ઉત્પ્ન્ન થાય છે અને બ્લડના પ્લાઝમા દ્વારા શરીરના અન્ય અંગો સુધી પહોંચે છે. શરીરમાં હેલ્થ સંબંધી કેટલીક પરેશાનીઓ આવવાના કારણે એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે જે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તેને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારા ખોરાકમાં કેટલાક ફૂડ્સ સામેલ કરીને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આજે અમે તમને એવા જ 10 ફૂડ્સ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે શરીરમાં એલડીએલ એટલે કે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થતા 10 ફૂડ્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને ઘટાડવાનું કામ કરશે આ 10 ફૂડ, ડાયટમાં કરજો સામેલ । 10 foods that lower cholesterol
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `