ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know How to Prevent Childhood Obesity

  તમારા બાળકનું વધી ગયેલું વજન ફટાફટ ઓછું કરશે આ 8 ફૂડ્સ, રોજ ખવડાવો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 07, 2018, 03:28 PM IST

  તમારા બાળકનું વધતું વજન કંટ્રોલમાં લાવવા રોજ આ 8માંથી 1 ફૂડ ખવડાવો
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર મુજબ બાળકોને જાડાપણાંથી બચવવા માટે તેમની એક્ટિવિટીઝ વધારવાની સાથે ડાયટમાં હેલ્ધી ફૂડ્સ સામેલ કરવા જરૂરી છે. બાળકોને સ્થૂળતાથી બચાવવા ખોરાકની માત્રા ઓછી ન કરો. તેનાથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવી શકે છે. તેની જગ્યાએ હેલ્ધી ફૂડ્સ ખવડાવો. તો આજે જાણી લો બાળકોને જાડાપણાંથી બચાવતાં 8 હેલ્ધી ફૂડ્સ વિશે.


   કેટલું વજન હોવા પર બાળક ઓવરવેટ કહેવાય?


   5 વર્ષની ઉંમરમાં- 25 કિલોથી વધુ
   10 વર્ષની ઉંમરમાં- 35 કિલોથી વધુ
   12 વર્ષની ઉંમરમાં- 50 કિલોથી વધુ


   આગળ વાંચો બાળકોને જાડાં થતાં બચાવવા કયા ફૂડ્સ ખવડાવવા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know How to Prevent Childhood Obesity
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `