ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health»  Know 8 Health Risks Of Sleeping Too Much

  શું તમને રોજ સવારે મોડા સુધી સૂવાની આદત છે? તો તમને આ 8 તકલીફો થશે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 03, 2018, 10:14 AM IST

  ધ્યાન રાખજોઃ જે લોકો સવારે મોડા સુધી સૂવે છે તેમને થઈ શકે છે આ 8 સમસ્યા
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પૂરતી ઉંઘ ન લેવાથી થતાં નુકસાન વિશે તો તમે મોટાભાગના લોકો જાણતાં હશે પણ વધુ સૂવાથી પણ સ્વાસ્થ્યને કેટલાક નુકસાન થઈ શકે છે તેના વિશે મોટાભાગના લોકો જાણતા નહીં હોય. સામાન્ય રીતે 7-8 કલાકની ઉંઘ હેલ્થ માટે સારી માનવામાં આવે છે. પણ ઘણાં આળસુ લોકો સવારે 11-12 વાગ્યા સુધી સૂઈ રહે છે અને 10-11 કલાકની ઉંઘ લે છે. જે હેલ્થ માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આ વાતને લઈને કેટલાક રિસર્ચ પણ થયા છે. આવા રિસર્ચ પરથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે વધુ સૂવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને કેવા નુકસાન ભોગવવા પડી શકે છે અને કઈ બીમારીઓ થઈ શકે છે.


   આગળ વાંચો મોડા સુધી સૂવાની આદતથી કેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title:  Know 8 Health Risks Of Sleeping Too Much
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `