ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know 7 causes of Back pain during periods

  આવા 7 કારણોથી મહિલાઓને પીરિયડ્સમાં સખત કમર દર્દની તકલીફ રહે છે

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 28, 2018, 01:55 PM IST

  ધ્યાન આપજો, આવી 7 બેદરકારીને કારણે પીરિયડ્સમાં તેજ કમરનો દુખાવો થાય છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મહિલાઓને પીરિયડ્સ આવવા એક નેચરલ પ્રોસેસ છે. પણ ઘણીવાર પીરિયડ્સ દરમ્યાન ઘણી મહિલાઓને કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે. જો તેને ઓળખી લેવામાં આવે તો કમર દર્દને ઓછું કરી શકાય છે.


   શું છે કમર દર્દ પાછળનું કારણ?


   મહિલાઓની ઓવરી (ગર્ભાશય)ના ઈન્ટરનલ ભાગને એન્ડોમેટ્રિયમ કહેવાય છે. પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેનો કેટલોક ભાગ ઓવરી, ફેલોપિયન ટ્યૂબ અથવા આંતરડામાં પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કમરમાં તેજ દર્દ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના ગાયનોકોલોજિસ્ટ ડો. નીરજા પૌરાણિક જણાવી રહ્યાં છે પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો.


   આગળ વાંચો પીરિયડ્સ દરમ્યાન તેજ કમર દર્દ થવાના કારણો વિશે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know 7 causes of Back pain during periods
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `