ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know 10 side effects of eating late at night

  સખત નુકસાન પહોંચાડે રાતે મોડાં જમવું, થશે આવી 10 શારીરિક તકલીફો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 01, 2018, 03:34 PM IST

  શું તમે રાતે મોડાં જમો છો? તો તમને થઈ શકે છે આવા 10 પ્રકારના રોગો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફિટ અને હેલ્ધી રહેવા માટે સમયસર ભોજન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો આપણે એવું નથી કરતાં તો શરીરમાં ઘણાં પ્રકારના રોગો પ્રવેશે છે. લાંબા સમય સુધી રાતે મોડાં ખાવાનું ખાવાથી ઘણી સીરિયસ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રિશન એક્સપર્ટ ડો. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે રાતે મોડાં ખાવાના 10 ખતરનાક નુકસાન.


   કયા સમયે ખાઈ લેવું જોઈએ?


   ડો. સિંહ કહે છે કે સૂવાના 2 કે 3 કલાક પહેલાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ. ક્યારેય જમીને તરત સૂવાની ભૂલ કરવી નહીં. આનાથી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જમ્યા બાદ 10-15 મિનિટ વોક કરી લેવી જોઈએ.


   આગળ વાંચો રોજ રાતે મોડાં જમવાથી શરીરમાં કયા રોગો પ્રવેશે છે અને શું નુકસાન કરે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know 10 side effects of eating late at night
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `