ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Know 10 harms of Drinking Tea with Empty Stomach

  શું તમે રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવો છો? તો તમને થશે આ 10 ખરાબ નુકસાન

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 22, 2018, 05:20 PM IST

  10 પ્રોબ્લેમઃ સવારે આ રીતે ચા પીવાથી થશે પેટ ફૂલવાથી લઈ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચા સૌથી લોકપ્રિય પીણું છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ક્યારેય એકલી ચા ન પીવી જોઈએ. ચા સાથે કંઈક ખાવું જોઈએ. રોજ સવારે મોટાભાગના લોકો ખાલી પેટ ચા પીવે છે. જેની હેલ્થ પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. જો તમે પણ ખાલી પેટ ચા પીવો છો તો આજથી જ બંધ કરી દેજો અને અહીં જાણો ખાલી પેટ ચા પીવાના ગંભીર નુકસાન.

   આગળ વાંચો જે લોકો રોજ સવારે ખાલી પેટ ચા પીવે છે તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કઈ સમસ્યાઓ થાય છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know 10 harms of Drinking Tea with Empty Stomach
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `