ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» રાતે પ્રોપર ઊંઘ ન આવવાથી થાય છે આ બીમારી । Insomnia: What to Do When You Can't Fall Asleep or Stay Asleep

  શું તમને પણ ઊંઘ ન આવવાની બીમારી છે? તો સારી ઊંઘ માટે કરો આટલું

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 28, 2018, 06:06 PM IST

  અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે.
  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ અનિદ્રા એવી બીમારી છે જે અનેક પ્રકારની સીરિયલ પ્રોબ્લેમ ઉત્પન્ન કરે છે. જો આ પ્રોબ્લેમ લાંબા સમય સુધી બની રહે તો હાર્ટ ડિસીઝ, ડાયબિટીસ, હાઇ BP અથવા બ્રેન ટ્યૂમર જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. એમ. વાય. હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડો. અર્ચના વર્મા જણાવી રહ્યા છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું છે અનિદ્રા અને તેના સંકેતો, તેમજ તેનાથી બચવાના ઉપાય..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: રાતે પ્રોપર ઊંઘ ન આવવાથી થાય છે આ બીમારી । Insomnia: What to Do When You Can't Fall Asleep or Stay Asleep
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `