ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Home remedies for Uric Acid and Sandhi va problems

  સંધિવા અને સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા જડમૂળથી મટાડશે આ ઘરઘથ્થૂ ઉપચાર

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 29, 2018, 02:30 PM IST

  યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: યૂરિક એસિડ અને સંધિવા આજની આધુનિક જીવન શૈલીના સૌથી ગંભીર રોગ છે. યૂરિક એસિડ બનવાની સમસ્યાને ક્યારેય હળાવાશથી ન લેવી. હાડકાં માટે આ સમસ્યા ખૂબજ નુકશાનકારક નિવડી શકે છે. મોટાભાગના કેસોમાં તેનાં અલગ-અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં શરીર જકડાવા લાગે છે. પછી સ્નાયુઓમાં દુખાવો શરૂ થાય છે.


   પાચનતંત્ર નબળું પડવાના કારણે આ સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે. આ પરિથિતિમાં પ્રોટિનયુક્ત ખોરાકની સાથે-સાથે સાગ, પાલક વગેરે ખાધ્ય પદાર્થો પણ બંધ કરવા જોઇએ. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવાના કેટલાક ઘરઘથ્થૂ ઉપચારો આપી રહ્યા છીએ અમે અહીં.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો, યૂરિક એસિડની સમસ્યા હલ કરવાના વધુ ઘરઘથ્થૂ ઉપાય....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Home remedies for Uric Acid and Sandhi va problems
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `