ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» નખ ખાવાની આદત છે નુકસાનકારક, જાણો કેવી થાય છે હેલ્થ પર અસર । How To Stop Biting Your Nails

  શું તમને પણ નખ ખાવાની આદત છે? તો પહેલા જાણી લો તેની આડઅસર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 29, 2018, 08:00 PM IST

  કેટલાય લોકોને નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કેટલાય લોકોને દાંતથી નખ ચાવવાની આદત હોય છે. લાંબા સમય સુધી આ આદત બની રહેવાથી અનેક પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થવા લાગે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે દાંતથી નખ કાપવા પર થતા 6 નુકસાન વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો દાંતથી નખ ચાવવા પર થતા નુકસાન...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: નખ ખાવાની આદત છે નુકસાનકારક, જાણો કેવી થાય છે હેલ્થ પર અસર । How To Stop Biting Your Nails
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `