ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» વાળમાં ચોંટેલી જૂંને જડથી સાફ કરશે આ 10 સસ્તા પ્રાકૃતિક ઉપાય । Home Remedies for Head Lice

  જૂંનો નામોનિશાન મટાડી દેશે આ 10 સરળ ઉપાય, જાતે જ અજમાવીને કરો ખાતરી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 12, 2018, 12:43 PM IST

  જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂં એક પ્રકારની પેરાસાઈટ હોય છે જે ખોપરીમાં વાળની અંદર રહે છે અને માથામાંથી લોહી ચૂસે છે. જૂં થવાની સમસ્યા સૌથી વધારે બાળકોમાં જોવા મળે છે કારણ કે તેઓ બહાર રમે છે, સ્કૂલે જાય છે અને અન્ય બાળકોના સંપર્કમાં આવી તેમના માથામાં રહેલી જૂં તેમના માથામાં પણ આવી જાય છે. પરંતુ આજ કાલ વધતા પ્રદૂષણ અને અયોગ્ય જીવનશૈલી અને વાળની યોગ્ય સંભાળ ન રાખવાને કારણે યુવાનો અને વૃદ્ધોને પણ જૂં થવાની સમસ્યા સતાવતી હોય છે.

   માથામાં જૂં પડી હોય તો બહુ વધારે ખુજલી આવે છે અને માથામાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે કારણ કે જૂંઓ સતત લોહી પીવે છે. આ સિવાય જૂંને કારણે માથામાં બીજા કેટલાક ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા રહે છે સાથે જ લાલચટક નાના માર્કસ માથામાં થાય છે. ઝીણી ફોડલીઓ પણ થાય છે. જેથી બજારમાં મળતાં પ્રોડક્ટસથી નહીં પણ ઘરે જ કેટલીક વસ્તુઓથી માથામાં રહેલી જૂંનો કરો સફાયો.

   આગળ વાંચો માથામાંથી જૂંને સાફ કરવાના 10 પ્રાકૃતિક ઉપાય વિશે.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: વાળમાં ચોંટેલી જૂંને જડથી સાફ કરશે આ 10 સસ્તા પ્રાકૃતિક ઉપાય । Home Remedies for Head Lice
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `