ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે । Simple And Quick Home Remedies For Fair Skin in 30 Days

  આ 1 પ્રાકૃતિક રીતથી માત્ર 30 જ દિવસમાં મેળવો, એકદમ ગોરો ને સાફ ચહેરો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 05, 2018, 08:38 PM IST

  કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી સ્કિનના સેલ્સ રિજનરેટ થાય છે. આ કોમ્બિનેશન સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી અને કોલેજન પ્રોડક્શનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ કિરણ બાવા સપ્તાહમાં 3 વખત આ કોમ્બિનેશનને લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી માત્ર એક મહિનામાં ફેરનેસ વધે છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે કાચાં દૂધમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: જાણો કાચાં દૂધમાં હળદર મિક્સ કરીને લગાવવાથી કઈ રીતે રંગ ગોરો થાય છે । Simple And Quick Home Remedies For Fair Skin in 30 Days
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `