ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» કમળો કઈ રીતે થાય છે? જાણો તેના સંકેતો અને અપનાવો આ 7 ઘરેલૂ ઉપચાર । Home Remedies To Treat Jaundice + Prevention Tips

  કેવી રીતે થાય છે કમળો? સંકેતો ઓળખી અપનાવો આ 7 ઘરેલૂ ઉપાય

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 07, 2018, 07:34 PM IST

  હેપેટાઇટિસ A અને હેપેટાઇટિસ B નામના વાયરસના કારણે. આ વાયરસ બહારની વાસી વસ્તુઓ ખાવા અને ખરાબ પાણી પીવાના કારણે ફેલે છે.
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ કમળાની પ્રોબ્લેમથી લીવર પર ખૂબ જ ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ જો તેના સંકેતોને યોગ્ય સમયે ઓળખીને ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં આવે તો આ પ્રોબ્લેમને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. કમળાને અટકાવવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે જીવલેણ સાબિત થઇ શકે છે. બોમ્બે હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન જણાવી રહ્યા છે ક્યા કારણે થાય છે કમળો અને શું છે તેના સંકેતો.

   (5મી સ્લાઇડમાં આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. ગાયત્રી તૈલંગ જણાવી રહ્યા છે કમળાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરવાના ઘરેલૂ ઉપાય)

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો કેવી રીતે થાય છે કમળો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: કમળો કઈ રીતે થાય છે? જાણો તેના સંકેતો અને અપનાવો આ 7 ઘરેલૂ ઉપચાર । Home Remedies To Treat Jaundice + Prevention Tips
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `