ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» શું ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાથી લૂથી બચી શકાય છે? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો । Will keeping an onion in pocket help in avoiding heat stroke

  શું ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાથી લૂથી બચી શકાય છે? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 24, 2018, 05:51 PM IST

  ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે.
  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ડુંગળી એક ખૂબ જ લાભદાયક અને ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિની હેલ્થ સારી રહે છે. કદાચ તમે આ વાત નહીં જાણતા હોવ કે ડુંગળી બ્લડ પ્યુરીફાયરનું કામ કરે છે. ગરમીમાં જો કોઈ વ્યક્તિને લૂ લાગી ગઈ હોય તો તેને ડુંગળી વાટીને તેનો રસ પીવડાવવાથી અથવા તેના પગમાં ડુંગળી ઘસવાથી લૂથી બચી શકાય છે.

   તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે કે પોતાના ખિસ્સામાં ડુંગળીના ટુકડા રાખીને નીકળવાથી લૂ નથી લાગતી. આ વાતમાં કેટલી સત્યતા છે તે જાણવા માટે અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે વાત કરી, ચાલો જાણીએ શું કહે છે તેઓ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો શું ખરેખર ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખવાથી લૂ નથી લાગતી...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: શું ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાથી લૂથી બચી શકાય છે? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો । Will keeping an onion in pocket help in avoiding heat stroke
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `