ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» તડકામાં કાળી પડી ગયેલી સ્કિન પણ લાગશે ચમકવા | Simple Home Remedies To Treat Sunburns

  10 નુસખાઃ તડકામાં કાળી પડી ગયેલી સ્કિન પણ લાગશે ચમકવા

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 07, 2018, 06:20 PM IST

  ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે.
  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  • +13 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીમાં તેજ તડકાના કારણે કાયમ સ્કિન બળી જાય છે. કેટલીક વખત મોંઘી કેમિકલવાળી ક્રીમ્સના કારણે નુકસાન વધી પણ જાય છે. સ્કિન અને બ્યુટી કેર એક્સપર્ટ સ્વાતિ ખિલરાની જણાવે છે તડકામાં નીકળતા પહેલા અને તડકામાંથી આવ્યાં પછી જો કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય અજમાવવામાં આવે તો સ્કિનને બચાવી જ નથી શકાતું પરંતુ બળી ગયેલી સ્કિનને ગ્લોઇંગ અને હેલ્ધી પણ બનાવી શકાય છે. તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ પણ નથી હોતા. સ્વાતિ જણાવી રહ્યા છે ગરમીમાં સ્કિન કેર માટે ખાવા અને લગાવવાવાળી 10 ખૂબ જ સરળ ટિપ્સ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો સ્કિનને તડકામાં બળવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: તડકામાં કાળી પડી ગયેલી સ્કિન પણ લાગશે ચમકવા | Simple Home Remedies To Treat Sunburns
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `