ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» બધાને ક્યારેક તો થાય જ છે ફફોલા, નોંધી રાખજો મટાડવાના આ 10 કારગર ઉપાય । Blister Treatments: 9 Ways to Heal Blisters on Feet or Anywhere

  શું તમને પણ કાયમ થાય છે આવા ફફોલા? અજમાવો આ 10 કારગર નુસખા

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 26, 2018, 04:16 PM IST

  ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ઘણી વખત સ્કિન પર બ્લિસ્ટર એટલે કે ફફોલા થઈ જાય છે. તેના અનેક કારણ હોય શકે છે. કેટલાક મુખ્ય કારણ દાજી જવાથી, ઘર્ષણ તથા ઈન્ફેક્શન પણ હોય શકે છે. ફફોલા સ્કિનની ઉપરની લેયર પર થાય છે. આ ફફોલામાં પાણી ભરેલું હોય છે અને તે ફૂલેલા દેખાય છે. તેમાં ભરેલું પાણી સીરમ અથવા પછી પ્લાઝ્મા કહેવાય છે. આ ફફોલામાં દુઃખાવો પણ થાય છે. ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે કેટલાક સરળ ઘરેલૂ ઉપાય વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ફફોલાથી છુટકારો મેળવવા માટે સરળ ઉપાય...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: બધાને ક્યારેક તો થાય જ છે ફફોલા, નોંધી રાખજો મટાડવાના આ 10 કારગર ઉપાય । Blister Treatments: 9 Ways to Heal Blisters on Feet or Anywhere
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `