ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Instant Home Remedies for Sprained Ankle

  હાથ કે પગમાં મચકોડ આવી હોય તો ઘરે જ કરજો આ 12માંથી કોઈ 1 ઉપાય

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 08, 2018, 06:02 PM IST

  મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે.
  • કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • મચકોડના કારણે ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મચકોડના કારણે ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • 2થી 3 બરફના ટુકડાને રૂમાલમાં વીટીને પગ મચકોડાય ગયો હોય ત્યાં શેક કરો.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   2થી 3 બરફના ટુકડાને રૂમાલમાં વીટીને પગ મચકોડાય ગયો હોય ત્યાં શેક કરો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • આમલીના પાનને વાટીને તેને સહેજ ગરમ કરીને તેનો લેપ લગાવવાથી પણ તરત આરામ મળે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આમલીના પાનને વાટીને તેને સહેજ ગરમ કરીને તેનો લેપ લગાવવાથી પણ તરત આરામ મળે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • માંસપેશીઓમાં ખેંચાવાથી પગમાં મચકોડ આવે છે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   માંસપેશીઓમાં ખેંચાવાથી પગમાં મચકોડ આવે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • એલોવેરા જેલથી મચકોડના કારણે થતા દુઃખાવા અને સોજામાં જલ્દી આરામ મળશે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એલોવેરા જેલથી મચકોડના કારણે થતા દુઃખાવા અને સોજામાં જલ્દી આરામ મળશે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  • બરફનો શેક કરવાથી સોજા ઓછા થશે અને દુઃખાવો ઓછો થઈ જશે.
   +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બરફનો શેક કરવાથી સોજા ઓછા થશે અને દુઃખાવો ઓછો થઈ જશે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ કામ કરતા અથવા રમતા વખતે અચાનક આપણી માંસપેશીઓમાં ખેંચ આવે છે, જેને આપણે મચકોડ કહીએ છીએ. મચકોડ લિગામેન્ટમાં થતી ઇજા છે. આ વધુ ખેંચ અથવા લિગામેન્ટ ફાટી જવાના કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે મચકોડ કોણી અથવા પગની પાની પર થાય છે. ક્યારેક-ક્યારેક મચકોડની સાથે ફ્રેક્ચર પણ થઈ જાય છે. એવામાં સોજા ખૂબ વધી જાય છે. તેમજ દુઃખાવો પણ વધુ થાય છે. ઘણી વખત લિગામેન્ટ ઢીલા પણ થઈ જાય છે. આ લક્ષણ મચકોડ કેવા પ્રકારની છે તેના પણ નિર્ભર કરે છે. આજે અમે તમને મચકોડ થવા પર કરવામાં આવતા કારગર ઘરેલૂ નુસખા જણાવી રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો મચકોડમાં કરવામાં આવતા ઘરેલૂ નુસખા...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Instant Home Remedies for Sprained Ankle
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `