ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Here are the symptoms of the Hepatitis B Virus

  AIDSથી પણ ખતરનાક છે આ બીમારી, 6 લક્ષણો દેખાય તો કરો ડોક્ટરનો સંપર્ક

  divyabhakar.com | Last Modified - Feb 20, 2018, 05:18 PM IST

  WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે એઇડ્સથી પણ વધારે મૃત્યુ હેપેટાઇસિસ Bના કારણે થઇ રહ્યા છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ અને હેલ્થ પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે અનેક પ્રકારની હેલ્થની સમસ્યા થઇ શકે છે. એવામાં એક એવી બીમારી છે જે એઇડ્સથી પણ વધારે ખતરનાક હોઇ શકે છે.

   WHOના રિસર્ચના આધારે વૈશ્વિક સ્તરે પણ એઇડ્સથી વધારે મૃત્યુ હેપટાઇટિસ બીના કારણે થઇ રહ્યા છે. આ એવી બીમારી છે જે બોડીમાં HBV વાયરસ ફેલાવવાના કારણે થાય છે. આ વાયરસ બોડીમાં ઇન્ફેક્ટેડ બ્લડ કેન્સરના ટ્રાસફર થવાથી કે ઇન્ફેક્ટેડ પાર્ટનરની સાથે ઇન્ટર કોર્સ કરવાથી ફેલાય છે. તેના કારણે લિવરમાં ઇન્ફેક્શન ફેલાય છે અને સાથે લિવર કે કેન્સર જેવી સ્થિતિ બને છે. જસલોક હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, મુંબઇની હેપેટોલોજિસ્ટ ડૉ. જયશ્રી શાહબતા જણાવે છે હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણી લો હેપટાઇટિસ બીના સંકેતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Here are the symptoms of the Hepatitis B Virus
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `