ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Healthy Hair Tips: 10 Common Mistakes to Avoid

  વાળ ધોવામાં આ 9 ભૂલો કરશો તો ગ્રોથ રોકાય જશે અને વાળ નબળાં થશે, જાણો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 30, 2018, 02:33 PM IST

  ગરમ પાણીથી ન ધોવા વાળ, હેર ગ્રોથ માટે જાણો વાળ ધોવાની સાચી રીત
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વાળને શેમ્પૂ તો બધાં કરે છે પણ શું તમે તેને વાપરવાની સાચી રીત જાણો છો? કદાચ નહીં. ભોપાલના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. અપૂર્વ જૈન જણાવે છે કે વાળ ધોવાની ખોટી રીત વાળના ગ્રોથ પર અસર કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ. કેમકે તેમના વાળ લાંબા હોય છે. આ માટે વાળને ઉતાવળમાં ગમે તે રીતે ટ્રીટ ન કરો. તો આજે અમે તમને જણાવીશું વાળ સંબંધી લોકો કઈ-કઈ ભૂલો કરે છે.


   આગળ વાંચો તમારા વાળ માટે અત્યંત નુકસાનકારક કામ જે ક્યારેય ન કરવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Healthy Hair Tips: 10 Common Mistakes to Avoid
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `