ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Why Muskmelon Is Healthy for You

  ગરમી માટે બેસ્ટ છે આ 1 પીણું, ડિહાઇડ્રેશન હોય કે એસિડિટી બધામાં છે ફાયદાકારક

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 28, 2018, 04:29 PM IST

  ગરમીમાં જેમને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગરમીની સીઝનમાં જે લોકોને ખાવાનું મન નથી થતું તે ટેટીમાં ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પી શકે છે. તેમાં રહેલા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ગરમીની અસર ઓછી કરે છે. સાથે જ અનેક બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ ઈફેક્ટિવ છે. ગર્વનમેન્ટ મેડિકલ કોલેજ, ચંડીગઢના ડાયટિશિયન ડો. રીમા ભાટિયા જણાવી રહ્યા છે તેના 9 ફાયદા.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો આ ડ્રિંકને પીવાથી ડિફરન્ટ બોડી પાર્ટસ પર શું અસર થશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Why Muskmelon Is Healthy for You
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top