ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» શું તમે વાસી ખોરાક ખાઓ છો? તો જાણો તેનાથી થતા નુકસાન । Know what happens if we eat stale food

  ભૂલથી પણ ન ખાતા ઠંડા કે વાસી ખોરાક, થાય છે હેલ્થને આવા ગંભીર નુકસાન

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 02, 2018, 11:26 AM IST

  વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ લોકો ખાવાનું ન ફેંકવાના ડરથી કાયમ વધ્યું-ઘટ્યું ખાય લેતા હોય છે. વાસી ખાયને ભલે તમે ખાવાનું ખતમ કરી દો, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ખોરાકમાં બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. જે અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. જો તમને લાગતું હોય કે વાસી ખોરાકમાં પણ પોષક તત્વો હોય છે, તો એવું જરાય નથી. વાસી ખોરાકમાં પોષક તત્વો નષ્ટ થઈ જાય છે અને તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો તમે વાસી ખોરાક ખાય રહ્યા હોવ તો તેને સરખી રીતે ગરમ કરી લો જેથી તેમાં ઉત્પન્ન થયેલા બેક્ટેરિયા નષ્ટ થઈ જાય. આજે અમે તમને વાસી ખોરાક ખાવાના આવા જ કેટલાક નુકસાન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વાસી ખોરાક ખાવાથી થતા કેટલાક સ્વાસ્થ્ય નુકસાન વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: શું તમે વાસી ખોરાક ખાઓ છો? તો જાણો તેનાથી થતા નુકસાન । Know what happens if we eat stale food
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `