ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» ગર્ભવતી પત્નીને ભૂલથી પણ ન ખવડાવતા આ 5 ફૂડ, શકે અબોર્શન । Foods That Cause Miscarriage in Early Pregnancy

  પત્ની ગર્ભવતી હોય તો ભૂલથી પણ ન ખવડાવતા આ 5 ફૂડ, થઈ શકે છે અબોર્શન

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 30, 2018, 08:13 PM IST

  ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે.
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ ગર્ભવતી મહિલાઓ અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે કેટલાક ફૂડ નુકસાનકારક હોય શકે છે. આ ફૂડને ખાવાથી અબોર્શનની શક્યતા વધે છે. મેક્સ સુપર સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલ, નવી દિલ્હીના ચીફ ડાયટિશિયન ડો. રીતિકા સમાદાર અને ગ્રેટર કૈલાશ હોસ્પિટલના ચીફ ક્લીનિકલ ડાયટિશિયન ડો. વિનિતા જાયસવાલ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 5 ફૂડ વિશે જેને ગર્ભાવસ્થામાં ખાવાથી હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. સાથે જ જાણો 5 એવા ફૂડ્સ વિશે જે ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક છે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ગર્ભાવસ્થામાં ક્યા ફૂડ ખાવાથી વધી શકે છે અબોર્શનના ચાન્સિસ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ગર્ભવતી પત્નીને ભૂલથી પણ ન ખવડાવતા આ 5 ફૂડ, શકે અબોર્શન । Foods That Cause Miscarriage in Early Pregnancy
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `