ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Foods That Make You Look Older Than You Are

  તમે વહેલાં ઘરડાં દેખાવા લાગશો જો ખાશો આ 10 ફૂડ, જાણો કેમ છે હાનિકારક

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 14, 2018, 06:10 PM IST

  ધ્યાન રાખજો, આ 10 ફૂડ વધુ ખાવાથી નાની ઉંમરમાં દેખાશો અંકલ કે આંટી જેવા
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે રોજ ઘણાં એવી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ જે આપણને સમય પહેલાં જ ઘરડાં બનાવી શકે છે અને આપણાં શરીર અને સ્કિન પર નાની ઉંમરમાં જ ઘડપણની અસર દેખાવા લાગે છે. જેથી જો રોજની ડાયટમાં કેટલાક ફૂડ્સ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે અથવા તો અવોઈડ કરવામાં આવે તો વહેલું ઘડપણ આવતા રોકી શકાય છે અને તમે લાંબા સમય સુધી યંગ અને હેલ્ધી પણ રહી શકો છો. તો જાણી લો એજિંગ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવતાં કયા 10 ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ.


   આગળ વાંચો ઘડપણથી બચવા માટે કયા 10 ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Foods That Make You Look Older Than You Are
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `