ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Excellent Health Benefits of 9 Red colored foods

  આ રંગના ફૂડ આપશે તાકાત અને ફાયદાઓ, 9 ફાયદા મેળવવા તમે પણ ખાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jan 28, 2018, 03:00 PM IST

  લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે જેના ઘણાં સ્વાસ્થ્ય ફાયદા છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે કયા અલગ-અલગ રંગોનો આહાર આપણી ડાયટમાં સામેલ કરીએ છીએ એ જાણવું જરૂરી છે. જેમાં લાલ રંગના ફૂડ્સ ડાયટમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. લાલ રંગના ફૂડ્સમાં લાઈકોપિનની માત્રા વધુ હોય છે. તેને ખાવાથી ન માત્ર વજન કંટ્રોલમાં રહે છે પણ કેટલીક બીમારીઓ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. જેથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યૂએટ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ, ચંડીગઢના સીનિયર કન્સલટેન્ટ ડાયટિશિયન ડો. મધુ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે 9 ડિફરેન્ટ રેડ ફૂ઼ડના ફાયદાઓ વિશે.

   આગળ વાંચો અન્ય કયા ફૂડ ખાવા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Excellent Health Benefits of 9 Red colored foods
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `