ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Everybody should Never do these 8 things after having meal

  ભોજન કર્યાના તરત બાદ ક્યારેય ન કરવા જોઈએ આ 8 કામ, થશે આવી તકલીફો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 15, 2018, 06:07 PM IST

  હાર્ટ બર્ન, ગેસ, અપચાની પ્રોબ્લેમ થશે જો ભોજન કર્યા બાદ આ 8 કામ કરશો
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ માત્ર સારું ડાયટ ફોલો કરી લેવાથી હેલ્થ સારી રહે છે એવું નથી. પરંતુ હેલ્ધી રહેવા માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમાં ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું તેના વિશે ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી પાચનતંત્ર સારું અને મજબૂત બને છે અને અને ખોરાકમાંથી મળતાં બધાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ શરીર એબ્સોર્બ કરી શકે છે.મોટાભાગના લોકો જાણે-અજાણે ઘણાં એવા કામ કરે છે જેનાથી પાચન ખરાબ થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જેથી આજે તમને જણાવીશું એવા કાર્યો વિશે જે અમુક સમય પછી જ કરવા.


   આગળ વાંચો ભોજન કર્યા બાદ કયા 8 કામ ભૂલથી પણ ન કરવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Everybody should Never do these 8 things after having meal
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top