ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Everybody should daily eat these 10 magical healthy foods

  શરીરને રોગિષ્ઠ અને બીમાર નહીં થવા દે આ 10 ખાસ ફૂડ્સ, તમે પણ ચોક્કસ ખાજો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - May 05, 2018, 12:00 PM IST

  શરીરને નિરોગી રાખવું હોય અને રોગોથી બચવું હોય તો આ 10માંથી 1 સુપર ફૂડ ખાઓ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દરેક ફૂડમાં અલગ-અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ હોય છે. આપણી હેલ્થ સારી રહે તેના માટે બધાં જ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. પરંતુ આપણે રોજ એવા ફૂડ્સ ખાઈ શકતા નથી પણ જો થોડાં પ્લાનિંગ સાથે કેટલાક ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે જરૂરી તમામ એવા પોષક તત્વો મળી રહે છે. જેથી આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે આ 10 વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર ફૂડ્સમાંથી રોજ ખાઈને નિરોગી રહી શકાય છે. પરંતુ આખા સપ્તાહમાં આ 10 ફૂડ્સ બદલીને ખાવા. આ નિયમનો હમેશાં પાલન કરો. પછી જુઓ તમારું શરીર કેવું નિરોગી રહે છે.


   આગળ વાંચો હમેશાં નિરોગી રહેવાં કયા 10 ફૂડ્સ રોજની ડાયટમાં ખાવા જરૂરી છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Everybody should daily eat these 10 magical healthy foods
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `