ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Everybody should daily do these 10 things

  ભાગદોડભર્યા જીવનમાં આ 10 કામ કરવાનું ભૂલી ન જતાં, હમેશાં હેલ્ધી રહેશો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 02, 2018, 12:45 PM IST

  બીમારીઓથી બચીને રહેવા માટે જરૂરી છે આ 10 કામ, તમે પણ રોજ કરજો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક,અમદાવાદઃ રોજની ભાગદોડમાં મોટાભાગના લોકોની સવાર સ્ટ્રેસફુલ હોય છે. થોડીવાર વધુ સૂવાને કારણે અને સવારે આંખ ન ખુલવાને કારણે આપણાં ઘણાં બધાં કામ પૂરા થતાં નથી. એક્સપર્ટ મુજબ આવું સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. સ્ટ્રેસફુલ સવાર આપણાં આખા દિવસને ખરાબ કરી શકે છે અને સ્ટ્રેસ વધારી શકે છે. જો આપણે આપણું રૂટીન સેટ કરી લઈએ અને રોજ સવારે તેને ફોલો કરીએ તો ઘણી બીમારીઓ અને સ્ટ્રેસથી બચી શકાય છે. તો આજે અમે તમને 10 એવા કામ વિશે જણાવીશું, જે રોજ કરી લેવા જોઈએ.

   આગળ વાંચો હમેશાં હેલ્ધી રહેવા માટે કયા કામ કરી લેવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Everybody should daily do these 10 things
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `