ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Every man should daily eat these 8 nuts to live healthy

  પુરૂષોનું વેટ લોસ કરી સ્ટેમિના અને શુક્રાણુઓ વધારશે આ 8 નટ્સ, રોજ ખાઓ

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Mar 24, 2018, 05:11 PM IST

  પુરૂષોના શરીર અને સ્વાસ્થ્ય પર ગજબની અસર કરે છે આ 8 નટ્સ, રોજ ખાવા જોઈએ
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષોની ડાયટ સારી હોય તો તેમની પર્સનાલિટી, સ્કિન, સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર દેખાય છે. પુરૂષોનો દેખાવ સારો કરવા અને બીમારીઓથી બચવા એક્સપર્ટ રોજ 1 મુઠ્ઠી અહીં જણાવેલા નટ્સ ખાવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે તેમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પુરૂષો માટે બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે અને તેનાથી હેલ્થ પણ સારી રહે છે. ડાયટિશિયન ડો. રિતિકા સામદાર જણાવી રહ્યાં છે પુરૂષોની હેલ્ધ માટે નટ્સના ફાયદા.


   કઈ રીતે ખાવા નટ્સ?


   નટ્સને દૂધની સાથે લઈ શકો છો. તેને પાણીમાં પલાળીને પણ ખાઈ શકો છો. રોસ્ટ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. તેને પુડિંગ અને કસ્ટર્ડમાં અથવા ફ્રૂટ સલાડમાં મિક્ષ કરીને પણ ખાઈ શકો છો.


   આગળ વાંચો પુરૂષોએ કેમ રોજ 1 મુઠ્ઠી નટ્સ ખાવા જોઈએ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Every man should daily eat these 8 nuts to live healthy
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  X
  Top