ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» માત્ર 1 મહિનામાં જ દૂર થશે ચહેરાના જિદ્દી નિશાન, અજમાવો આ 7 સરળ ટિપ્સ । Tips To Remove Old Scars From Skin

  ચહેરાના જિદ્દી નિશાન સુંદરતા ખરાબ કરતા હોય તો અજમાવો આ 7 ટિપ્સ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 02, 2018, 11:55 AM IST

  જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ જૂની ઇજાના નિશાન ચહેરાની સુંદરતા ઓછી કરે છે. સામાન્ય રીતે તેને મટાડવા માટે લોકો મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ કરાવતા હોય છે. જ્યારે ઘરમાં સરળતાથી મળતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી આ નિશાનને દૂર કરી શકાય છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન. કિશોરના મુજબ સપ્તાહમાં 3 દિવસ આ વસ્તુઓને ડાઘ ઉપર લગાવો. તેની અસર એક મહિનામાં જ દેખાવા લાગે છે. તેને લગાવવાથી ધીમે-ધીમે ડાઘ ઓછા થઈ જાય છે અને પછી સંપૂર્ણપણે ગાયબ થઈ જાય છે. તેઓ જણાવી રહ્યા છે આવા જ 7 સરળ ઉપાયો વિશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો ઇજાના નિશાન દૂર કરવા માટે સરળ રીત...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: માત્ર 1 મહિનામાં જ દૂર થશે ચહેરાના જિદ્દી નિશાન, અજમાવો આ 7 સરળ ટિપ્સ । Tips To Remove Old Scars From Skin
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `