ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Effective Health Benefits Of Coloured Food

  તમારા ભોજનમાં આ 7 રંગના ફૂડ્સ સામેલ કરો, ક્યારેય બીમાર નહીં પડો

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Jun 08, 2018, 12:00 PM IST

  આંખોને હેલ્ધી રાખવા સહિત કેન્સર જેવા રોગોથી બચાવે છે, આ રંગના ફૂડ્સ
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ફૂડ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે આપણે જેટલા ડાર્ક રંગના ફૂ઼ડ્સ ખાઈએ તે સ્વાસ્થ્ય માટે એટલા જ સારાં હોય છે. જેથી તેઓ બધાં જ કલર્સના ફૂડ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સલાહ આપે છે. કોઈપણ 1 ફૂડમાંથી બધાં વિટમિન્સ અને મિનરલ્સ મળી શકતાં નથી. જેથી અલગ-અલગ કલર્સના ફૂડને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી રોગોથી બચી શકાય છે


   આ ફૂડ્સ ખાવાથી બીટા કેરોટીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ જેવા ઘણાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને પ્રોપર્ટી મળી રહે છે. જેથી આંખોને હેલ્ધી રાખવાથી લઈ કેન્સર જેવા રોગથી બચાવવામાં ઈફેક્ટિવ છે. તો જાણો તમે પણ.


   આગળ વાંચો ગંભીર રોગોથી બચવા ડાયટમાં કયા રંગના ફૂડ્સ ખાવા જરૂરી છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Effective Health Benefits Of Coloured Food
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `